logo
FR NL

Niet-betaling van de btw – Het vermoeden van aansprakelijkheid geldt slechts voor kaderleden die belast zijn met het dagelijks beheer (Bergen – 1ste aanleg – 27/06/2013)

In geval van tekortkoming, door een rechtspersoon [vennootschap, vereniging zonder winstoogmerk enz.] aan zijn plicht tot betaling van de btw, interesten of bijkomende kosten, kan het kaderlid dat belast is met het dagelijks beheer persoonlijk of hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de btw-schulden, indien de tekortkoming is toe te schrijven aan een fout die hij heeft begaan in het kader van het dagelijkse beheer van de onderneming.

Het kaderlid wordt verondersteld aansprakelijk te zijn in geval van herhaaldelijke niet-betaling van de btw-schuld door de vennootschap.

De rechtbank is echter van oordeel dat dit vermoeden van aansprakelijkheid enkel geldt tegenover het kaderlid dat belast is met het dagelijks beheer van de onderneming en niet van toepassing is op kaderleden die deze taak niet hebben.

Voor die laatsten speelt het vermoeden niet en is het aan de Belgische om hun aansprakelijkheid te bewijzen.