logo
FR NL

DISCLAIMER

De informatie die u op of via onze website ter beschikking wordt gesteld, is van algemene aard en uitsluitend bestemd voor gebruik van algemene aard.

Deze website heeft niet tot doel om advies van juridische of andere aard te verstrekken.

ServiSoft wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die door informatie op deze website zou worden veroorzaakt. Als u juridisch advies wilt inwinnen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met een van onze vennoten en/of medewerkers.

ServiSoft wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit het gebruik van de onderhavige website en meer bepaald schade die zou worden veroorzaakt door dienstonderbrekingen, virussen of gelijkaardige storende elementen. Wij wijzen ook elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de elektronische communicatie die via onze website verloopt.

ServiSoft wijst elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van de websites van derden die eventueel via deze website toegankelijk zouden zijn.Door deze website te gebruiken aanvaardt u dat de inhoud ervan uitsluitend aan het Belgisch recht is onderworpen. Alleen de Belgische rechtbanken, met uitsluiting van alle andere, zijn bevoegd voor geschillen die zouden rijzen door deze website of het gebruik ervan.

No section of this site may be reproduced, transmitted or saved on another website or on any other form of electronic system without prior authorization, except for the indexing and updating of search engines and similar services which direct users to the internet site.