logo
FR NL

Het dagelijks beheer, vooral voor advocatenkantoren, wordt voorgesteld op basis van IT- en/of financiële consulting.

Het beheer in nauwe samenwerking met de vennoten en/of de diensthoofden, omvat :

  • managementadvies;
  • procedures;
  • de principes en regels die moeten worden gerespecteerd binnen de vennootschap of associatie.

De creatie en de aanpassingen van de analyse- en controletools, zoals specifieke rapporteringen en/of apporteringen op maat, budgetten, instrumenten- en controleborden, interne evaluaties en verdelingsanalyses, het onderhoud van de databanken... zijn de belangrijkste beheersinstrumenten die worden geïmplementeerd.

De concrete uitvoering van beslissingen, het toezicht op de diensten, evenals de naleving en de toepassing van de procedures, maken integrerend deel uit van het beheer.

Dit kan het volledige financiële en administratieve beheer van het bedrijf omvatten en de opleiding van het personeel of van de medewerkers om de regels ervan uit te leggen.

De controletaken worden uitgevoerd in alle stadia van de uitvoering. Deze controles zijn noodzakelijk om de goede organisatie correct te kunnen opvolgen en om, zo nodig, de taken bij een of meerdere personen te kunnen centraliseren.